Поиск


1. Договор комиссии

Комиссионер от своего имени и за счет комитента обязуется оказать услуги по организации разработки проектной документации.


2. Договор о возмещении затрат на оформление документации (договір про відшкодування витрат на оформлення документації)

Сторона 2 зобов’язується компенсувати Стороні 1 всі понесені нею витрати щодо проведення робіт по актуалізації оцінки комплексу нерухомого майна діючого підприємства, яке передається Стороною 1 у власність Стороні 2, як внесок до статутного капіталу.


Корзина

Документов 0
На сумму 0 грн
Корзина Оформить

Реклама Google